Lieven d'Haese

ROTS Art Gallery

Lieven d

Over de kunstenaar

Biografie

Lieven d'Haese werd geboren in 1957 te Moanda, Kongo. Hij komt uit een familie van beeldhouwers (waaronder Reinhoud/ Cobra en Roel d’Haese) en muzikanten. Vanaf zijn twaalfde  volgde hij schilderen en grafiek aan het Sint-Lukasinstituut te Brussel en Gent en aan de Academie van Aalst. In het atelier van Roland Monteyne (in het sashuis in Herdersem) kreeg hij een oude jongensdroom onder de knie: de techniek van beeldhouwen in brons. Toch blijven zijn beelden de stempel dragen van de graficus. 

De contour van zijn beelden houdt steeds evenwicht tussen licht en donker, massa en ruimte. Ook binnen de massa, in de detaillering van koppen, de anatomie en de drapering blijft een grafisch Clair-obscur opvallen. De kunstenaar houdt zoveel mogelijk de realisatie in eigen hand. Hij houdt niet van “productie naar origineel ontwerp”, maar ontwerpt en produceert tegelijkertijd. Hij levert bij de bronsgieter een afgewerkt wasmodel op ware grootte af dat rechtstreeks in brons gegoten wordt. Dat gietresultaat werkt hij eigenhandig af, zodat alle beelden zijn eigen unieke signatuur dragen. Ze zijn met groot vakmanschap gemaakt. De figuren lijken soms op verdwaalde spelers uit vergeten verhalen en ze hebben iets tragisch, grimmig of spottend, maar zij blijven gehuld in een mysterie. Lieven d’Haise stelde tentoon in binnen- en buitenland onder meer in Amsterdam, Barcelona, Parijs, Strasbourg, Beaune, Luxembourg en Londen.